Kích vào đây để quay ra kiểm tra tên miền

asc-logistics.com.vn : Record found !
STATUS : ACTIVE
Issue Date : 03/04/2013
Expired Date : 03/04/2014
Owner Name : Ông Nguyễn Tuấn Anh
Owner Trade Name : xxxxx4381
Address : 350/17 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM, TP HCM
Phone : +84-xxxxx5979
Fax :
Email : n.anh1xxx@xxxil.com
DNS : ns2.pavietnam.vn 222.255.121.247
DNS: ns1.pavietnam.vn 112.213.89.3
DNS:
Registrar Name : Công ty TNHH PA Việt Nam

Kích vào đây để quay ra kiểm tra tên miền