Kích vào đây để quay ra kiểm tra tên miền

deal60s.vn : Record found !
STATUS : ACTIVE
Issue Date : 26/02/2013
Expired Date : 26/02/2014
Owner Name : Mr Leon Hung Dang
Owner Trade Name : 461328768GBR
Address : 18 Brewhouse Rd, London, SE18 5SJ, United Kingdom
Fax : null
DNS : dns4.vina-host.com|123.30.129.227;dns3.vina-host.com|210.211.110.140;
Registrar Name : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)

Kích vào đây để quay ra kiểm tra tên miền