Kích vào đây để quay ra kiểm tra tên miền

quanlyphuongtien.com.vn : Record found !
STATUS : ACTIVE
Issue Date : 11/03/2013
Expired Date : 11/03/2014
Owner Name : Ông Nguyễn Thanh Đương
Owner Trade Name : 151518929
Address : Số 205B, khu C, TT In Ngân Hàng, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Fax : 84-
DNS : ns2009.nhanhoa.com.vn|123.30.50.100;ns2008.nhanhoa.com.vn|210.245.85.85;
Registrar Name : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)

Kích vào đây để quay ra kiểm tra tên miền